Privadesa

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278

Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

Telèfon: 938172299

Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en assistència mèdica, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, custòdia de l’historial clínic; així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys explicats des de la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament d’avisos per SMS i comunicacions comercials.
 • Consentiment de l’interessat: Per a tractaments de dades relatius a la salut recollits del propi pacient, de pares i/o tutors legals i custòdia de l’historial clínic.
 • Consentiment de l’interessat: Per a la cessió a altres professionals especialistes per a la prestació del servei sol·licitat.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • A professionals especialistes, amb la finalitat de gestionar els serveis d’assistència mèdica.

 

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL (SMP) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDES SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen de altres especialistes i/o entitats sanitàries, del propi interessat o pares i/o tutors legals.

 

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques

Es tracten les següents categories de dades especials: salut, origen ètnic o racial, dades genètiques, dades biomètriques, vida sexual o orientacions sexuals.

9. Informació addicional

Clàusula per la recollida de dades de pacients

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en assistència mèdica, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, custòdia de l’historial clínic; així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys explicats des de la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament d’avisos per SMS i comunicacions comercials.
 • Consentiment de l’interessat: Per a tractaments de dades relatius a la salut recollits del propi pacient, de pares i/o tutors legals i custòdia de l’historial clínic.
 • Consentiment de l’interessat: Per a la cessió a altres professionals especialistes per a la prestació del servei sol·licitat.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • A professionals especialistes, amb la finalitat de gestionar els serveis d’assistència mèdica.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen de altres especialistes i/o entitats sanitàries, del propi interessat o pares i/o tutors legals.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Es tracten les següents categories de dades especials: salut, origen ètnic o racial, dades genètiques, dades biomètriques, vida sexual o orientacions sexuals.

Clàusula informativa per a proveïdors

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte i enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.
 • Interès legítim del Responsable: Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.

Si escau, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen del propi interessat.

Clàusula de Curriculum vitae (selecció de personal)

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen del propi interessat.

Clàusula per al correu electrònic

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Clàusula tractament de les dades del personal

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Manteniment de la relació laboral.
 • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa tals como web i/o xarxes socials.
 • Interès legítim del responsable: Captació de dades biomètriques amb la finalitat de la gestió de la presència per part del treballador en l’empresa.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Agència Tributària, Seguretat Social, Entitats asseguradores i Entitats sanitàries, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals.

Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines.

Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats.

Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de la comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.

6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques
 • Es tracten les següents categories de dades especials: salut.

Clàusula informativa de la videovigilància per a seguretat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen del propi interessat.

Clàusula tractament de les dades de col·laboradors

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de la col·laboració.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Manteniment de la relació de col·laboració.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa tals como web i/o xarxes socials.
 • Interès legítim del responsable: Captació de dades biomètriques amb la finalitat de la gestió de la presència per part del treballador en l’empresa.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de la comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.

6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificadores
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

Es tracten les següents categories de dades especials: salut.

Clàusula recaptar informació en primer contacte físic

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) – NIF: B60341278
 • Direcció postal: Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
 • Telèfon: 938172299
 • Correu electrònic: lopd@smp.cat

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se a Pl. de la Creu de Sta. Digna, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona o per correu electrònic a lopd@smp.cat.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, incloent la via electrònica.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERVEIS MÈDICS PENEDÈS SL ( SMP ) procedeixen del propi interessat.