Avís Legal

Titularitat del Lloc Web

En compliment del deure d’informació dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us indiquem les següents dades:
L’empresa titular del domini web smp.cat és SERVEIS MÈDICS PENEDÈS S.L. (B60341278), amb domicili a Plaça Creu de Santa Digna, 1, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona.

Informació sobre la resta d’enllaços continguts en el domini web i Responsabilitat dels continguts.
Serveis Mèdics Penedès, fora del domini establert en el punt anterior, no es fa responsable de les webs que no siguin pròpies i a les quals es pot accedir mitjançant el lloc web mitjançant enllaços, ni de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o l’accés a una web que no sigui pròpia és fet per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i Serveis Mèdics Penedès no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç extern al lloc web de Serveis Mèdics Penedès. Serveis Mèdics Penedès no es fa responsable de qualsevol pèrdua, reclamació o dany derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda mitjançant ell, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció del servei o de l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar al lloc web de Serveis Mèdics Penedès com en accedir a la informació d’altres webs des del lloc web de Serveis Mèdics Penedès.

Serveis Mèdics Penedès no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pot accedir directament o mitjançant bàners, enllaços, hipervincles, framing o enllaços similars des de les pàgines web de Serveis Mèdics Penedès, ja que queda prohibida la seva inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Serveis Mèdics Penedès.

Serveis Mèdics Penedès es reserva el dret de realitzar canvis al lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, amb l’objectiu de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts proporcionats per Serveis Mèdics Penedès, així com els continguts publicats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, de manera que estan protegits per les lleis i tractats internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment expressat i per escrit de Serveis Mèdics Penedès.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (com ara discos o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Serveis Mèdics Penedès, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals posades a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin subjectes a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web esmentats i, en particular, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Serveis Mèdics Penedès o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat adequadament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al seu funcionament i visualització, constitueixen també una obra en sentit del Dret d’Autor i estan, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L’incompliment del qual esmenta aquest punt implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte pel qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o en part, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense el permís previ i per escrit de Serveis Mèdics Penedès.

Qualsevol infracció de la disposició anterior i/o de l’anterior es considerarà com una vulneració dels drets legítims de propietat intel·lectual de Serveis Mèdics Penedès sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Legislació aplicable

La legislació aplicable a aquest domini web de Serveis Mèdics Penedès serà la llei espanyola.

Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal es resoldrà als tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, que tindran competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

Dades de contacte:

Plaça Creu de Santa Digna, 1, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona.
Telèfon: 938172299
Correu electrònic: lopd@smp.cat

Condicions d’Ús i Política de Privadesa

Serveis Mèdics Penedès és un Grup totalment conscient de la legalitat i la privadesa, mantenint una actitud informativa i transparent respecte a l’ús del lloc web, així com en relació amb el tractament de les teves dades personals.

A continuació, t’informem sobre les condicions d’ús del present domini web, així com sobre el tractament i protecció de les teves dades personals:

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal titularitat de Serveis Mèdics Penedès us atribueix la condició d’USUARI, acceptant, per tant, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides en el mateix moment en què l’USUARI accedeix a la web. En conseqüència, l’USUARI ha de llegir atentament aquestes ‘Condicions d’Ús Web / Política de Privadesa’ en cada ocasió que es proposi utilitzar el Lloc, ja que es poden fer modificacions.

Els usuaris que accedeixin al lloc web de Serveis Mèdics Penedès ho faran d’acord amb la llei i es comprometen en tot moment a no accedir al lloc web o als continguts d’una manera contrària a l’establerta i/o amb fins il·lícits, perjudicials per als drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o frenar el lloc web, en perjudici de Serveis Mèdics Penedès o d’altres usuaris.

Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en ells serà de responsabilitat exclusiva de qui ho faci. Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes esmentats i accessibles a través d’això estarà subjecte a la legalitat, ja sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús legal per part de l’USUARI, que seran totalment responsables d’aquest accés i ús correcte. L’USUARI estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, la moral, l’ordre públic, els bons costums, els drets de tercers o de Serveis Mèdics Penedès, tot això d’acord amb les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. Serveis Mèdics Penedès no assumeix responsabilitats, siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivats de l’ús inadequat dels serveis o continguts realitzats per l’USUARI o tercers.

Serveis Mèdics Penedès és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació d’opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer arribar mitjançant el correu electrònic o els diferents formularis de contacte.

Serveis Mèdics Penedès, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web es puguin arrossegar a la xarxa continguts o opinions considerades com racistes, xenòfobes, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Responsabilitat dels continguts

Serveis Mèdics Penedès no es fa responsable de les pàgines web que no siguin pròpies fora de les identificades en el punt anterior i a les que es pot accedir a través del lloc web mitjançant enllaços “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una pàgina web que no sigui pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i Serveis Mèdics Penedès no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al lloc web de Serveis Mèdics Penedès ni es fa responsable de cap pèrdua, reclamació o dany derivat de l’ús inadequat d’un enllaç o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres enllaços o pàgines web, l’aturada del servei o l’accés o l’ús inadequat d’un enllaç, ja sigui en connectar-se al lloc web de Serveis Mèdics Penedès o en accedir a la informació d’altres pàgines web des del lloc web de Serveis Mèdics Penedès.

Serveis Mèdics Penedès no assumirà responsabilitat pel contingut, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant bàners, enllaços, vincles, hiperenllaços, framing o enllaços similars des dels llocs web de Serveis Mèdics Penedès, ja que la seva inclusió està prohibida sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Serveis Mèdics Penedès.

Serveis Mèdics Penedès es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, per tal de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts proporcionats per Serveis Mèdics Penedès, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i, per tant, estan protegits per les lleis i tractats internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés, previ i per escrit de Serveis Mèdics Penedès.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Serveis Mèdics Penedès, així com la seva traducció, adaptació, ajust o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents llocs web esmentats i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Serveis Mèdics Penedès o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen també una obra en el sentit del Dret d’Autor i estan, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del que es disposa implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, de manera directa o indirecta, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense el permís previ i per escrit de Serveis Mèdics Penedès.

Qualsevol transgressió de l’esmentat serà considerada com una lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de Serveis Mèdics Penedès sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Modificacions

Serveis Mèdics Penedès creadora del lloc web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, eliminar o afegir tant els continguts com els serveis que es presten a través d’aquest com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Aspectes tècnics

Serveis Mèdics Penedès declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsquiera que sigui la seva causa. A més, Serveis Mèdics Penedès no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdua de negoci com a conseqüència d’aquestes pèrdues de dades, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que us pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Serveis Mèdics Penedès.

Serveis Mèdics Penedès no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Serveis Mèdics Penedès realitza els seus millors esforços en aquest sentit. En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions sobre la base de la informació continguda en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Política de privadesa

Serveis Mèdics Penedès us informa que les dades personals que ens faciliteu com a Usuaris del nostre lloc web, a través dels diferents formularis i/o correus electrònics, seran tractades amb confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Serveis Mèdics Penedès, la qual segons la normativa actual en matèria de protecció de dades personals, es troba degudament registrada a la Agencia Española de Protección de Datos.

Les dades personals de l’USUARI seran utilitzades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats a través del lloc web.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades personals que ens faciliteu mitjançant el formulari d’inscripció, així com les que puguem obtenir com a resultat de la relació posterior que es mantingui amb vostè, seran incloses en un fitxer titularitat de Serveis Mèdics Penedès, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i participació en les activitats pròpies del lloc web.

Serveis Mèdics Penedès informa de l’ús de cookies en aquest lloc web. Les cookies són petits arxius que es poden descarregar al vostre equip a través de les pàgines web. Són eines essencials per a la prestació de molts dels serveis dels llocs web. Són utilitzades, per exemple, per recordar les preferències d’un usuari (idioma, país, etc.) mentre navega pel lloc web, i en futures visites utilitzarà aquestes preferències de nou, per proporcionar serveis en línia, com la majoria de les botigues en línia, per enregistrare informació i les preferències dels clients quan visiten les pàgines de cadascun dels llocs web i per permetre l’ús dels carros de la compra.

Les cookies no poden llegir dades del vostre disc dur ni llegir els arxius de les cookies creades per altres proveïdors. Els llocs web poden fer servir cookies per a una gran quantitat de finalitats: per recordar les vostres preferències i configuració; per signar-vos; per adreçar-vos ofertes i altres continguts adaptats a les vostres preferències i localització; per avaluar la efectivitat de les promocions i les anuncis; i per fer anàlisis estadístics anònims per millorar el contingut i la navegació en els llocs web.

Per obtenir més informació sobre les cookies i com les utilitzem, podeu consultar la nostra Política de Cookies.

Drets d’Accés, Rectificació i Oposició

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, lliurement i en qualsevol moment, dirigint una comunicació per escrit, adjuntant una fotocòpia del vostre DNI, a Serveis Mèdics Penedès, Plaça Creu de Santa Digna, 1, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona. Aquesta comunicació també podrà realitzar-se a través de l’adreça electrònica lopd@smp.cat.

Seguretat

Serveis Mèdics Penedès garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Serveis Mèdics Penedès s’ha adherit als nivells de seguretat d’exigència que requerix la Llei 1720/2007, de 21 de desembre, sobre el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. També es compromet a complir amb l’obligació de secret i confidencialitat respecte de les dades personals segons l’art. 10 de la Llei.

Serveis Mèdics Penedès, doncs, s’ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació esmentada.

Acceptació i Consentiment

L’USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automàtic d’aquestes per part de Serveis Mèdics Penedès en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Avisos legals sobre el lloguer de dades i pàgines web

Es fa saber a l’USUARI que Serveis Mèdics Penedès és una entitat que en cap cas llogarà dades de caràcter personal, llocs web ni prestarà serveis de tercers per mitjà d’aquests, als efectes del que estableix l’article 12 de la LOPD.

Protecció de Dades de Menors

Serveis Mèdics Penedès, conseqüent amb la legislació actual sobre protecció de dades, així com amb l’edat mínima establerta pel Codi de la Infància i l’Adolescència, segons el Decret 182/2010 de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, que estableix la necessitat del consentiment dels pares per a la recollida de dades de menors, no recull ni utilitza dades personals de menors de 14 anys sense el consentiment dels seus pares o tutors.

Serveis Mèdics Penedès posa tots els mitjans a la seva disposició perquè els pares puguin exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels seus fills o protegits i així donar compliment als requisits establerts en la LOPD, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i la resta de la normativa aplicable.

També, Serveis Mèdics Penedès informa que no utilitza cap mena de servei d’anàlisi de pàgina web que comporti la recollida de dades personals.

Inscripció a l’Agència de Protecció de Dades

Serveis Mèdics Penedès es reserva el dret d’inscriure els formularis en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades així com qualsevol altre mecanisme que consideri adient.

Aquest lloc web pot recollir dades de l’usuari com l’adreça IP, que serveix per a la diagnosi del problema amb el servidor, l’administració i millora de les adreces web. No obstant això, Serveis Mèdics Penedès no realitza transferència internacional de dades, i tampoc compta amb cap pàgina web de registre de dades de caràcter personal.

Serveis Mèdics Penedès no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivats de l’ús inadequat de les dades dels usuaris o tercers que es publiquin a les seves pàgines web, la qual cosa pot ser denunciada a les autoritats i organisme pertinents en l’àmbit jurisdiccional.

Serveis Mèdics Penedès no pot ser considerada responsable en cap cas pel contingut o les imatges mostrades per tercers a través dels enllaços d’hipertext que permeten l’accés a les pàgines web dels quals es pot tenir accés des d’aquest lloc web. Serveis Mèdics Penedès no respon en cap cas de les responsabilitats derivades de les llocs web d’origen de les pàgines web d’aquests tercers, en especial sobre les imatges, les opinions, els continguts, l’obligació de subscriure contractes o oferir aquells productes que puguin ser publicats en aquests llocs web, ni la informació aportada.

El text contingut en aquest lloc web únicament té caràcter informatiu i pot no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència sobre les qüestions analitzades. El contingut d’aquestes pàgines pot ser modificat i actualitzat sense avís previ, rectificació, addició o supressió, donant per suposada la acceptació de la política d’ús descrita en aquest document.