Tests de la Covid-19 a l’Empresa: Quin Tipus És el Més Adequat?

nov. 3, 2020

La seguretat dels treballadors i treballadores és ara més important que mai, especialment en el context de la pandèmia de la Covid-19. Com a empresari o empresària, potser us heu plantejat si seria aconsellable realitzar tests de detecció i cribratge de la Covid-19 als vostres empleats per assegurar un ambient de treball segur i prevenir la propagació del virus. Això també pot ser clau en el disseny de plans de contingència segons les directrius de les autoritats sanitàries. A continuació, us explicarem els diferents tipus de tests disponibles per al diagnòstic i cribratge de la Covid-19 i quan podrien ser més idonis per als vostres treballadors. 1. PCR (Prova de Diagnòstic) Què detecta?: Aquesta prova detecta l’ARN del virus i determina si una persona té la malaltia activa. Mostra: S’obté a través de la mucosa nasal i faríngia. Equipament i procés: Necessita personal mèdic per obtenir la mostra i es processa en un laboratori. Resultats: Solen estar disponibles en 24 hores. 2. PCR (Amb Saliva) Què detecta?: Igual que la PCR convencional, aquesta prova detecta l’ARN del virus i determina si una persona té la malaltia activa. Mostra: S’utilitza saliva. Equipament i procés: Requereix personal mèdic per obtenir la mostra i es processa en un laboratori. Resultats: Solen estar disponibles en 24 hores. Cal estar en dejú un mínim de 30 minuts abans. 3. Test Ràpid d’Antígens (Diagnòstic) Què detecta?: Aquest tipus de prova detecta proteïnes específiques (antígens) presents en la superfície del virus i determina si una persona té la malaltia activa. Mostra: S’obté a través de la mucosa nasal. Equipament i procés: Es realitza amb la supervisió d’un professional de la salut. Resultats: S’obtenen en 10-15 minuts. 4. Test Serològic (Cribratge) Què detecta?: Aquesta prova detecta els anticossos IgM i IgG davant la Covid-19 i es realitza si es sospita d’infecció passada o per avaluar el grau d’immunitat. Mostra: S’extreu sang venosa. Equipament i procés: Necessita personal mèdic per obtenir la mostra i s’analitza en un laboratori. Resultats: Solen estar disponibles en 24-36 hores. 5. Test Ràpid (Cribratge) Què detecta?: Aquest tipus de prova també detecta els anticossos IgM i IgG en sang. Proporciona resultats qualitatius (posició o negatiu en anticossos). Mostra: S’extreu una gota de sang a través d’una punció al dit. Equipament i procés: Es realitza amb la supervisió d’un professional de la salut. Resultats: S’obtenen en 5 minuts i es proporciona un document acreditatiu del resultat. Es important recordar que, excepte en el cas del PCR amb saliva, la majoria de proves no requereixen dejú. També volem destacar que, com a centre de salut, estem aquí per oferir consell mèdic i ajudar-vos a triar la prova més adequada segons les necessitats de la vostra empresa. En aquests moments, disposem de tots aquests tipus de tests de detecció de la Covid-19 a tots els centres SMP, i estem a la vostra disposició per a respondre qualsevol pregunta o consulta que pugueu tenir. La vostra seguretat i la dels vostres treballadors són la nostra prioritat. No dubteu a contactar-nos a través de l’email testcovid@smp.cat. Estem aquí per ajudar-vos a mantenir un entorn de treball segur.