Guia d’actuació per una atenció amb seguretat

maig 6, 2020

Enmig d’aquest estat d’alarma i confinament, ja fa dies que treballem per garantir atenció sanitària als nostres pacients. Poc a poc anirem tornant a la “normalitat” i, a la vegada, anirem reactivant els serveis i consultes que tenim a disposició a tots els centres. Mentrestant, amb l’objectiu d‘oferir una atenció amb la màxima seguretat, hem elaborat una guia d’actuació amb diferents mesures preventives pels pacients que hagin de venir a qualsevol dels centres SMP. Aquestes mesures són imprescindibles per evitar el risc de contagi i protegir tant als pacients com a tot el nostre personal. Protocol d’actuació amb mesures preventives al visitar SMP: Limitació de pacients. Aforament limitat a cada un dels centres per a una major seguretat. En la mesura del possible, demanem que la visita es faci sense acompanyants, exceptuant els casos en què sigui necessari: menors d’edat, persones amb alguna discapacitat i gent gran. Ús de mascaretes. Tothom que vingui al centre ho ha de fer amb mascareta quirúrgica. Higiene de mans. A l’arribada, el pacient es rentarà les mans amb solució alcohòlica que trobarà al centre. Distància de seguretat. Si hi ha més d’una zona de sala d’espera i coincideixen amb altres pacients, han de procurar seure en zones diferents i mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Els centres disposen de senyalització al terra amb diferents indicacions de seguretat. Mesures de protecció i desinfecció. Tots els professionals mèdics visitaran amb el material de protecció adequat. Es netejaran i desinfectaran els aparells utilitzats i els despatxos després de cada consulta entre pacient i pacient. Visites telemàtiques. Recordem que tenim l’opció de realitzar VISITES NO URGENTS via trucada telefònica o videotrucada de whatsapp. Cal posar-se en contacte abans amb el centre.