Tests de Covid-19 per a empreses

Test de detecció de laCovid19
Testos pel diagnòstic i cribatge de la Covid-19
27/05/2020
Prevenir accidents amb petards
Fer un bon ús dels petards per prevenir accidents
19/06/2020

Tests de Covid-19 per a empreses

Tub test PCR Covid-19

Serveis Mèdics Penedès posa en marxa un servei de tests de Covid-19 per a empreses.

Un cop iniciat el procés de desescalada, Serveis Mèdics Penedès ha posat a disposició d’empreses, ajuntaments i d’altres entitats i col·lectius un servei de tests de detecció i cribatge de Covid-19 per a conèixer l’estat epidemiològic dels treballadors i treballadores per tal de garantir un espai laboral segur.

El servei ja ha estat implementat, amb molt bona acollida, per un ampli ventall d’empreses i entitats públiques que, de forma responsable, han conegut amb precisió quina és la situació del seu col·lectiu amb la intenció d’evitar contagis i la propagació de la pandèmia.

Amb aquest objectiu, Serveis Mèdics Penedès disposa de la realització dels tres tipus de test en funció de l’objectiu de la prova. La PCR, la prova més fiable, que està destinada a les persones que tenen símptomes i podrien contagiar a d’altres. El test serològic, que determina si la persona presenta anticossos i, per tant, ha tingut el virus. I, finalment, els tests ràpids, que tenen la mateixa funció que els serològics però amb un resultat immediat.

Més informació sobre els tipus de tests de Covid-19

 

Els resultats de més de 700 tests fets mostren que un 6% dels treballadors que s’han sotmès a la prova tenen immunitat.

Des de Serveis Mèdics Penedès ja es va posar en marxa aquesta estratègia a l’inici de la pandèmia, realitzant constants testos periòdics a tota la plantilla per poder seguir donant cobertura als pacients amb les màximes garanties de seguretat. Després d’analitzar els propis resultats, juntament amb els de les altres empreses amb un total de més de 700 tests fets, s’ha constatat que un 6% de les persones que s’han fet la prova tenen immunitat.

 

Més d’una desena d’empreses ja han fet tests als treballadors abans de reprendre l’activitat.

Aquestes dades determinen que la implementació dels tests en els protocols d’higiene i seguretat són la base per prevenir els contagis dins les empreses. Aquestes, han valorat el fet de tenir la certesa de qui té o ha pogut tenir la malaltia en el moment de reprendre la activitat com a una eina clau per tornar a la normalitat degut a l’alta transmissibilitat del virus i el perill que pot comportar per la seguretat dels empleats el fet de que un únic treballador estigui infectat.