Tests de Covid-19 per a empreses

Protocol actuació Covid19 a SMP
Guia d’actuació per una atenció amb seguretat
06/05/2020
Prevenir accidents amb petards
Prevenir accidents i lesions amb petards
19/06/2020

Tests de Covid-19 per a empreses

Testos Covid empreses

Serveis Mèdics Penedès posa en marxa un servei de tests de Covid-19 per a empreses.

Si es té una empresa amb treballadors i treballadores al càrrec, possiblement hagi sorgit el dubte de si seria recomanable aplicar-los tests de detecció de la Covid-19.

És per això que, un cop iniciat el procés de desescalada, Serveis Mèdics Penedès va posar a disposició d’empreses, ajuntaments i d’altres entitats i col·lectius un servei de tests pel diagnòstic i cribatge de la Covid-19. L’objectiu d’aquestes proves en empreses és conèixer l’estat epidemiològic dels treballadors i treballadores per tal de garantir un espai laboral segur.

El servei ja ha estat implementat, amb molt bona acollida, per un ampli ventall d’empreses i entitats públiques que, de forma responsable, han conegut amb precisió quina és la situació del seu col·lectiu amb la intenció d’evitar contagis i la propagació de la pandèmia.

Cal ressaltar que la informació resultant només es pot utilitzar amb la finalitat d’evitar el contagi de Covid-19 a l’empresa i la propagació de la pandèmia. De la mateixa manera, també serveix per dissenyar els plans de contingència d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries.

Així doncs, si finalment es pren la decisió de dur a terme aquesta mesura a l’empresa dins una política de prevenció de riscos laborals, la següent pregunta pot ser que sigui “Quin tipus de test per la detecció de la covid-19 és el més idoni per oferir als meus treballadors?”

A SMP podem realitzar diferents tipus de tests en funció de l’objectiu de la prova. Consulta aquí més informació sobre els tipus de tests de Covid-19

 

Els resultats de més de 700 tests fets mostren que un 6% dels treballadors que s’han sotmès a la prova tenen immunitat.

Des de Serveis Mèdics Penedès ja es va posar en marxa aquesta estratègia a l’inici de la pandèmia, realitzant constants testos periòdics a tota la plantilla per poder seguir donant cobertura als pacients amb les màximes garanties de seguretat. Després d’analitzar els propis resultats, juntament amb els de les altres empreses amb un total de més de 700 tests fets, s’ha constatat que un 6% de les persones que s’han fet la prova tenen immunitat.

 

Més d’una desena d’empreses ja han fet tests als treballadors abans de reprendre l’activitat.

Aquestes dades determinen que la implementació dels tests en els protocols d’higiene i seguretat són la base per prevenir els contagis dins les empreses. Aquestes, han valorat el fet de tenir la certesa de qui té o ha pogut tenir la malaltia en el moment de reprendre la activitat com a una eina clau per tornar a la normalitat degut a l’alta transmissibilitat del virus i el perill que pot comportar per la seguretat dels empleats el fet de que un únic treballador estigui infectat.