Testos pel diagnòstic i cribatge de la Covid-19

Cirurgia maxil·lofacial i implantologia
Cirurgia maxil·lofacial i implantologia a Vilanova
22/10/2020
SMP obre el canal de consultes COVIDRESPON adreçat a empreses, autònoms i col·lectius
24/02/2021

Testos pel diagnòstic i cribatge de la Covid-19

slider Testos Covid19
Contactar amb SMP per saber quin tipus de test és recomanable en el meu cas

Si es té una empresa amb treballadors i treballadores al càrrec, possiblement hagi sorgit el dubte de si seria recomanable fer-los algun test pel diagnòstic i cribratge de la Covid-19.

L’objectiu d’aquestes proves en empreses és conèixer l’estat epidemiològic dels empleats per tal de garantir un entorn laboral segur a tota la plantilla. I a més d’evitar el contagi de Covid-19 a l’empresa i la propagació de la pandèmia, la informació resultant pot ser clau a l’hora de dissenyar els plans de contingència d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries.

Així doncs, si finalment es pren la decisió de dur a terme aquesta mesura a l’empresa dins una política de prevenció de riscos laborals, la següent pregunta pot ser que sigui “Quin tipus de test per la detecció de la Covid19 és el més idoni per oferir als meus treballadors?”

 

Els diferents tipus de tests pel diagnòstic i cribratge de la Covid-19:

PCR. Test de diagnòstic

La PCR de Covid-19 és la prova de referència en el cas de persones amb simptomatologia compatible amb Covid-19 o en aquells casos en els quals es requereix descartar amb seguretat una infecció activa.

 • Què detecta?: detecció de ARN del virus. Determina si una persona té la malaltia activa.
 • Mostra: a través de la mucosa nasal i faríngea.
 • Equipament i procés: personal mèdic per l’obtenció de la mostra + anàlisi a laboratori.
 • Resultats: 24 hores.

 

PCR (amb saliva). Test de diagnòstic

 • Què detecta?: detecció de ARN del virus. Determina si una persona té la malaltia activa.
 • Mostra: saliva.
 • Equipament i procés: personal mèdic per l’obtenció de la mostra + anàlisi a laboratori.
 • Resultats: 24 hores.

*Cal estar en dejú un mínim de 30 min. abans.

 

Test ràpid antígens. Test de diagnòstic

El gran avantatge d’aquest tipus de prova és el temps de resposta en el resultat i l’elevada sensibilitat en els primers dies de la infecció. La sensibilitat en els primers dies de contagi (0-3 dies) és d’un 100% i del 4-7 dia del 90%. Això permet un diagnòstic urgent d’aquells pacients amb simptomatologia i els seus contactes.

 • Què detecta?: detecció de proteïnes específiques (antígens) presents a la superfície del virus. Determina si una persona té la malaltia activa.
 • Mostra: a través de la mucosa nasal.
 • Equipament i procés: personal mèdic per l’obtenció de la mostra.
 • Resultats: 10 – 15 minuts.

 

Serològic. Test de cribratge

Aquesta prova detecta anticossos de tipus IgM i IgG davant la Covid-19. Es realitza normalment si es sospita d’infecció passada o en casos en què volem conèixer el grau de immunitat a la malaltia.

La sensibilitat i especificitat del test serològic que realitzem és pròxima al 100%.

 • Què detecta?: detecció d’anticossos en sang.
  Resultats quantitatius de tipus d’anticossos:
  Ig M: anticossos que indiquen infecció recent, la persona està en fase aguda de la malaltia. s detecten en un 90% dels casos entre els dies 4 a 7 de la infecció, després continuen augmentant fins al dia 14, i a partir de llavors comencen a disminuir.
  Ig G: anticossos que indiquen que la persona ha generat immunitat a la malaltia. Es detecten una mica més tard (de mitjana el dia 8 després de la infecció), i augmenten fins a les 3 setmanes, aproximadament.
 • Mostra: extracció de sang venosa.
 • Equipament i procés: Personal mèdic per l’obtenció de la mostra + anàlisi a laboratori.
 • Resultats: 24 – 36 hores.

 

Test ràpid. Test de cribratge

Són proves qualitatives (no quantitatives) i presenten unes dades de sensibilitat i especificitat inferiors.

 • Què detecta?: detecció d’anticossos en sang. Resultats qualitatius: positiu o negatiu en anticossos.
 • Mostra: punció al dit per extracció de gota de sang.
 • Equipament i procés: personal mèdic per l’obtenció de la mostra.
 • Resultats: 5 minuts. Document acreditatiu del resultat.

 

* Totes les proves, a part dels 30 min. en el cas del PCR amb saliva, es realitzen sense necessitat d’acudir en dejú.

 

Com a centre sanitari amb el compromís de garantir la salut de les persones, des de SMP ens oferim per donar consell mèdic i orientatiu en tot el referent als tests de la Covid-19. Estem a disposició per a resoldre qualsevol dubte i ajudar en l’elecció de la prova més adequada en cada cas.

En aquests moments, disposem dels cinc tipus de test de detecció de la Covid-19 a tots els centres SMP per a tots aquells pacients que vulguin fer-se la prova.

Per a realitzar una consulta sobre aquest aspecte, podeu contactar a través de l’email testcovid@smp.cat

 

Tipus de tests pel diagnòstig i cribratge de la Covid19