Prova de l’alè per sobrecreixement bacterià amb trànsit intestinal (lactitiol)

Dieta lliure en hidrats de carboni

12 hores en dejú abans de l'exploració


24h abans de la prova

S'ha de realitzar una dieta lliure en hidrats de carboni. No ha de prendre aliments que continguin fibra (fruites i verdures), ni fècules (patates, cereals i llegums), així com aliments de difícil digestió. Es podrà menjar carn, peix, ous i làctics.

30 minuts abans de la prova

  • El pacient no pot menjar ni mastegar xiclet (pel seu contingut en sorbitol).
  • Tampoc està permès fumar ni realitzar exercici físic.
  • Pot beure aigua.

Alimentació

Fibra:fruita i verdures

Fècules: patata cereals i llegu,s)

Aliments de difícil digestiò

Carn

Peix

Ous

Làctics

Contradiccions


La prova no es pot realitzar si no ha passat un mes des de: Tractament amb antibiòtics, rentat intestinal o endoscòpia digestiva. Ni medicació laxant o antidiarreics en els dos dies anteriors.