Nova especialitat a SMP: Hematologia

Serveis Mèdics Penedès cedeix un parc mòbil d’educació viària a l’Ajuntament i la Policia Local de Vilafranca.
30/04/2019
Ortopantomografia-Panoramica Bucal
Novetats al Portal del Pacient: Imatges Radiològiques
15/05/2019

Nova especialitat a SMP: Hematologia

hematologia_smp

Des d’aquest dimecres passat, hem incorporat a Serveis Mèdics del Penedès una nova especialitat: l’hematologia.

L’hematologia és l’especialitat mèdica que s’encarrega del diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties de la sang, així mateix dels òrgans i teixits que hi participen. S’ocupa dels components de la sang (com els glòbuls vermells, les plaquetes, etc.) i les seves característiques (coagulació, etc.).

Aquesta especialitat compta amb una gran transversalitat i multidisciplinarietat amb altres especialitats mèdiques i quirúrgiques dins l’àmbit hospitalari. Algunes de les malalties i diagnòstics que s’ocupa l’hematologia son:

 

 • Anèmia
 • Leucopènia/Neutropènia
 • Augment de la ferritina sèrica
 • Trombopènia
 • Gammapaties monoclonals
 • Leucocitosi
 • Trombocitosi i eritrocitosi
 • Estudi de trombofília després d’un episodi de trombosi venosa
 • Consultes d’interaccions farmacològiques en pacients que reben anticoagulants orals, bé dicumarínics o anticoagulants d’acció directa.
 • Preparació de procediments quirúrgics o cruents en pacients que reben anticoagulants orals.
 • Alteracions hematològiques a l’embaràs, relativament freqüents les consultes per anèmia i per trombocitopènia.
 • Adenopaties. Consulta menys freqüent però que exigeix un acurat diagnòstic diferencial per evitar proves innecessàries.
 • Controls de Sintron.

 

En general, les exploracions complementàries més utilitzades en la seva consulta son: Anàlisi en totes les modalitats (general, hematològic específic i de biologia molecular), ecografia abdominal, endoscòpies digestives, TACs, RM hepàtica i aspirat i biòpsia de medul·la òssia.