Medicina Esportiva

Iniciació a l’activitat física

Moltes persones es proposen l’ inici d’ un programa d’ activitat física o la pràctica d’un determinat esport. Això succeeix a qualsevol edat i en molt diverses situacions en quant als hàbits i ocupacions. Fent referència a aquests hàbits, la nostra societat ha canviat en quant a forma i objectius. Fa anys el que predominava era l’ esport salut que en l’actualitat és la majoritària. De totes maneres l’ entrenament esportiu no està exempt de riscos. S’estima que un atleta, sigui d’élite o esporàdic, en el 100% dels casos presentarà alguna lesió al llarg de la seva activitat i que un terç dels joves pateixen lesions que els aparten de l’ esport o els impedeixen la seva pràctica completa. D’altre banda, d’interès sobtat per l’ activitat física, de forma precipitada i sense prescripció mèdica, afavoreix a la configuració de l’ activitat física errònies i en casos extrems pot donar complicacions cardiovasculars i a lesions de tipus osteoarticulars.

La medicina de l’ esport

És dins d’ aquest context on juga un paper important la medicina de l’ esport: el seu objectiu primordial serà preservar la seguretat en la pràctica d’ una activitat física. Així com la prescripció d’exercici per a tots els que comencin una activitat física, presentin una lesió o discapacitat ajudant així al tractament o a la prevenció.

SMP té un espai idoni per dur a terme molts projectes relacionats amb la salut de l’ esportista. Fent un retrat ràpid, podem començar dient que disposa de consultes àmplies i correctament equipades, menció especial té, la disponibilitat de la majoria de les especialitats mèdiques, inclosa la nutricionista.

Com a servei Mèdic privat està dotat d’una recepció amb personal entrenat i les eines de software adequades.

Funcions del Servei ME de SMP.

El Servei ME té com a funció principal incidir en la prevenció dins l’àmbit de la salut i l’esport. Aquesta funció principal es desenvolupa dins les vessants predeterminades següents:

Efectuar les revisions mèdiques al públic en general que ho sol•licitin i que desenvolupin alguna activitat física, federada o lúdica.

Assessorar els tècnics esportius del club en l’ evolució i seguiment de la condició física dels esportistes. Aquests punts, ens orienten en quant a les possibilitats d’un servei de medicina de l’ esport en SMP.


* Delegacions VP= VILAFRANCA // VG=VILANOVA // SS=SANT SADURNÍ // EV=EL VENDRELL
Servei * Delegacions
MEDICINA ESPORTIVA VP SS