Diagnosi per la Imatge

El servei de Radiologia de SMP, ofereix un equip de professionals al més alt nivell i els equipaments més innovadors que es caracteritzen per l’obtenció d’imatges de gran qualitat, precisió, definició i rapidesa.

Els nostres centres i els seus aparells disposen d'interconnexió digital, encaminada a digitalitzar la radiologia, les imatges i el seu processament.

L'objectiu de que els centres i els seus professionals estiguin interconnectats amb nosaltres és un repte permanent. Oferim una interconnexió entre els nostres serveis d'exploracions i les consultes dels professionals amb el sistema DAI-PCS. D'aquesta manera, el metge pot accedir ràpidament a la informació d'exploracions dels seus pacients.

El nostre compromís amb el pacient es basa en la millora contínua del servei per poder donar el diagnòstic més precís i eficaç.


* Delegacions VP= VILAFRANCA // VG=VILANOVA // SS=SANT SADURNÍ // EV=EL VENDRELL

Servei * Delegacions
Densitometria Òssia VP VG
Ecografia Protocol preparació exploracions ecogràfiques VP VG SS EV
Mamografia VP VG EV
Radiologia I Ortopantomografia VP VG SS EV
Ressonància Magnètica VP VG SS EV
TAC VP VG