Cirurgia Ambulatòria

Cirurgia Ambulatòria

Són procediments quirúrgics terapèutics o diagnòstics de baixa complexitat que es practiquen sota anestesia local, troncal o sedació. El mateix dia de la intervenció, després d’un període d’observació, els pacients tornen al seu domicili. Això permet que el pacient i familiars visquin l’experiència quirúrgica, de la manera menys estressant i personalitzada possible.


* Delegacions VP= VILAFRANCA VG=VILANOVA SS=SANT SADURNÍ EV=EL VENDRELL
Servei * Delegacions
ANESTESIOLOGIA VP VG
ENDOSCÒPIA I COLONOSCÒPIA Protocol preparació colonoscòpia VP VG
TRAUMATOLOGIA VP
OFTALMOLOGIA VP
CIRURGIA VASCULAR VP
DERMATOLOGIA VP
UROLOGIA VP
MAXIL·LOFACIAL VP
CIRURGIA GENERAL VP
GINECOLOGIA