Instruccions cita on-line

Què haig de fer per a poder demanar “cita online”?

  1. Si ja és pacient del centre, ha d’informar del seu correu electrònic a Serveis Mèdics Penedès per les següents vies: a qualsevol recepció dels centres de SMP o enviant un correu electrònic amb el seu DNI a serveiatenciopacient@smp.cat.
  2. Una vegada informat del seu correu al personal de SMP ja pot accedir a l’enllaç de "Nou Registre o Recordar Contrasenya" i introduir el seu DNI. Automàticament, es genera una contrasenya que se li enviarà al seu email (recordi mirar el correu no desitjat).
  3. A continuació, ja pot introduir les seves dades (DNI i Contrasenya) i entrar a l'aplicació de Cita Online.
  4. Finalment, li demanarà introduir una nova contrasenya personal que serà la definitiva per accedir sempre al seu espai.
NOTA IMPORTANT

- L'opció de cita online només és per a pacients donats d'alta a SMP. Per a fer-ho, s'haurà de dirigir a la recepció de qualsevol dels nostres centres i haurà de fer l'alta de pacient presentant el seu DNI. Una vegada fet aquest pas, ja podrà sol·licitar el servei de Cita Online / Portal del Pacient.

- Què puc demanar a través de la cita online? Visita per especialitats (Consultes Externes) No es pot demanar cita per Anàlisis, Proves Diagnòstiques i Clínica Dental.

- Es pot demanar cita amb un màxim de dos mesos vista, en cas de que hi hagi disponibilitat a l'agenda.

¿Qué debo hacer para poder pedir “cita online”?

  1. Si ya es paciente del centro, tiene que informar de su correo electrónico a Serveis Mèdics Penedès por las siguientes vías: a cualquier recepción de los centros de SMP o enviar un correo electrónico con su DNI a serveiatenciopacient@smp.cat
  2. Una vez informado de su correo al personal de SMP ya puede acceder en el enlace de "Nuevo Registro o Recordar Contraseña" e introducir su DNI. Automáticamente, se genera una contraseña que se le enviará a su email (recuerde mirar el correo no deseado).
  3. A continuación, ya puede introducir sus datos (DNI y Contraseña) y entrar en la aplicación de Cita Online.
  4. Finalmente, le pedirá introducir una nueva contraseña personal que será la definitiva para acceder siempre en su espacio.
NOTA IMPORTANTE

- La opción de cita online sólo es para pacientes dados de alta en SMP. Para hacerlo, deberá dirigirse a la recepción de cualquiera de nuestros centros donde podrá hacer el alta de paciente presentando su DNI. Una vez hecho este paso, ya podrá solicitar el servicio de Cita Online / Portal del Paciente.

- ¿Qué puedo pedir a través de la cita online? Visita para especialidades (Consultas Externas) No se puede pedir cita para Análisis, Pruebas Diagnósticas y Clínica Dental.

- Se puede pedir cita con un máximo de 2 meses vista, en caso de que haya disponibilidad en la agenda.