Demanar cita online

Què haig de fer per a poder demanar “cita online”?

 1. Per a donar-se d’alta a l’opció de demanda de “cita online” ho farem presencialment al nostre centre SMP dirigint-nos al personal del taulell de recepció a qui els haurem de fer la sol·licitud.

 2. Haurem de mostrar el nostre DNI a més de confirmar algunes dades personals a la persona que ens està atenent per a què ens activi l’alta al servei.

 3. Una vegada feta l’alta, cliqueu l’opció de “CITA ONLINE” que trobareu al nostre web corporatiu de Serveis Mèdics Penedès (http://smp.cat/)

 4. Escriviu el vostre NIF i, automàticament, rebreu una contrasenya per poder accedir a l’interior del sistema.

 5. INTERIOR DEL SISTEMA:

  Pantalla 1. Dades personals i visita.

  Amb el nom i telèfon ja especificats, haurem d’omplir i marcar els següents camps:

  • L’email

  • El motiu de la visita

  • El centre

  • L’especialitat

  • El Dr. o Dra.

  • Acceptar la política de privacitat

  Pantalla 2. Agenda del Dr. O Dra.

  Marcar la data i l’hora que es desitja segons la disponibilitat del Dr.o Dra seleccionat.

  Pantalla 3. Confirmació de cita.

  Revisar les dades personals i relatives a la cita i comprovar que siguin correctes.

  Clicar RESERVAR per finalitzar el procés i guardar la cita.

 6. Rebreu un correu electrònic amb la informació i l’opció d’ANUL·LACIÓ DE VISITA en cas de que es desitgi o per necessitat.

Actualment es podrà demanar hora a Consultes Externes i Radiologia Simple (radiografies).

¿Qué debo hacer para poder pedir “cita online”?

 1. Para darse de alta a la opción de petición de “cita online” lo haremos presencialmente a nuestro centro SMP, dirigiéndonos al personal de recepción a quienes les tendremos que hacer nuestra solicitud.

 2. Tendremos que mostrar nuestro DNI además de confirmar algunos datos personales a la persona que nos está atendiendo para que nos active el alta al servicio.

 3. Una vez hecha el alta, tendremos que hacer clic en la opción de “CITA ONLINE” que se encuentra en la web corporativa de Serveis Mèdics Penedès (http://smp.cat/)

 4. Escribiremos el NIF y, automáticamente, recibiremos un email con la contraseña para poder acceder en el interior del sistema.

 5. INTERIOR DEL SISTEMA:

  Pantalla 1. Datos personales y visita.

  Con el nombre y teléfono ya especificados, tendremos que rellenar y marcar los siguientes campos:

  • Email

  • Motivo de la visita

  • El centro

  • Especialidad

  • El Dr. o Dra.

  • Aceptar la política de privacidad

  Pantalla 2. Agenda del Dr. o Dra.

  Marcar la fecha y la hora que se desea según la disponibilidad del Dr.o Dra seleccionado.

  Pantalla 3. Confirmación de cita.

  Revisar los datos personales y relativos a la cita y comprobar que sean correctos.

  Hacer clic en RESERVAR para finalizar el proceso y guardar la cita.

 6. Recibiréis un correo electrónico con la información y la opción de ANULACIÓN DE VISITA en caso de que se desee o por necesidad.

Actualmente se podrá pedir hora en Consultas Externas y Radiología Simple (radiografías).